VADBA ZA PODJETJA

VADBA ZA PODJETJA

Ste že razmišljali, kako bi bili vaši zaposleni bolj učinkoviti, produktivni in zadovoljni na delovnem mestu hkrati pa manj koristili bolniški stalež ?

Z vadbenimi programi bomo pomagali vašim zaposlenim do boljšega počutja, večje energije, manj odsotnosti na delu in predvsem večje učinkovitosti, tako na delovnem mestu, kot v njihovem zasebnem življenju. S tem si bodo zvišali nivo življenjske energije, za kar vam bodo hvaležni in tako postali bolj pripadni vašemu podjetju.

Nudimo Vam različne oblike storitev – od individualnega osebnega trenerstva, osebnega trenerstva v skupini, vodenja skupinskih vadb, do svetovanja pri prehrani in izvajanje raznih delavnic na temo zdravja:

  • ozaveščamo in informiramo delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu zdravega delovnega okolja
  • za vas izvajamo programe, ki vašim zaposlenim omogočajo izboljšati zdravstveno stanje oziroma morebitne težave nastale zaradi posledic določenega delovnega procesa
  • uspešno zmanjšujemo nepotrebno nastale stroške zaradi bolniških staležev
  • z integracijo zdravega načina življenja in dela uspešno zvišujemo učinkovitost in produktivnost kadra
  • svetujemo, kako optimizirati vaše poslovne rezultate z vključevanjem strokovno podprte in organizacijsko vodene vadbe v vaš proces dela
  • organiziramo delavnice na temo zdravega delovnega okolja in o koristih, ki jih ta prinaša
  • učinkovito integriramo nov zdrav način dela v obstoječe okvirje glede na določeno vrsto dela in stopnjo tveganja ob opravljanju procesa dela 

Ponujamo vam dobro organiziran sistem rekreacije za podjetja po sprejemljivih cenah. Izbirate lahko med nakupom različnih vadbenih programov in osebnih ali prenosnih kart. Vadba je zasnovana tako, da ustreza potrebam in željam posameznikov. Za sestavo ponudbe, prilagojene potrebam Vašega podjetja, nas pokličite.

V vednost: glede na podatke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu se vsak evro, ki ga delodajalec vloži v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne z 2,4 do 4,8 evra. V prvi vrsti zato, ker se zmanjšajo stroški bolniškega staleža oz. odsotnosti z dela zaradi bolezni v drugi vrsti pa zato, ker se bistveno poveča produktivnost.


Najdi