SEMI TRENERSTVO (OSEBNO TRENERSTVO V SKUPINI)

SEMI TRENERSTVO (OSEBNO TRENERSTVO V SKUPINI):

Je različica osebnega trenerstva, kjer v enem terminu vadi več oseb hkrati (4-6 oseb). Trenirajte z prijateljem ali partnerjem oz. nekom, ki ima podobne cilje kot Vi. Vadba poteka pod nadzorom in vodenjem osebnega trenerja, pri čemer ima vsaka stranka svoj prilagojen program vadbe in program prehrane, v okviru katerega so upoštevane njene individualne želje, potrebe, sposobnosti , ki vodijo k željenim rezultatom.

Program se lahko zelo dobro obnese tudi za podjetja, kjer skozi krepitev telesa in duha krepimo tudi timski duh in povezanost zaposlenih.

PREDNOSTI:

  • nižja cena
  • medsebojna motivacija
  • pridobivanje novih spoznanstev
  • doseganje skupnih ciljev

Najdi