FIZIČNA PRIPRAVA ŠPORTNIKA oz. SPECIALNA VADBA

FIZIČNA PRIPRAVA ŠPORTNIKA oz. SPECIALNA VADBA:

Komu je namenjena :

Ste športnik/športnica, vrhunski rekreativec ali nekdo, ki želi pridobiti na vzdržljivosti, eksplozivnosti, moči in podobno. Potem je ta vadba idealna za vas. To je vadba, ki je prilagojena izključno posamezniku (ali določeni skupini), njegovim ciljem in zahtevam. V program vključimo še pravilni načrt prehranjevanja, za doseganje še boljših dosežkov. Cilj specialne vadbe je razviti in izboljšati sposobnosti športnika za vrhunski nivo, ki omogoča doseganje vrhunskih športnih rezultatov in hkrati čim manjše tveganje za nastanek poškodb.

Dobro pripravljen športnik je tudi bolj ‘varen’ pred poškodbami. Z ustrezno izbranimi in načrtovanimi vadbenimi vsebinami (vadba za moč in gibljivost, sklepno stabilizacijo itd.) je vsekakor možno zmanjšati število športnih poškodb in tako s kontinuiranim procesom treninga dosegati vrhunske rezultate.

Fizična priprava športnika je kompleksen proces, ki vsebuje:

• poznavanje športne panoge in analizo potrebnih motoričnih sposobnosti

• ustrezna testiranja s katerimi ugotovimo začetno stanje

• načrtovanje vadbe na podlagi zastavljenih ciljev (kratkoročnih, srednjeročnih, dolgoročnih)

• izvajanje vadbe

• nadzorovanje vadbe

• končna testiranja s katerimi ugotavljamo napredek


Najdi